Aktivnosti

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Centar za digitalni razvoj organizuje različite aktivnosti u kojima upoznaje građane sa mnogobrojnim mogućnostima koje pružaju savremene tehnologije 21. vijeka, uključujući internet. Na ovaj način dižemo svijest građana o mogućnostima poslovanja online, kao i o načinima pokretanja vlastitog biznisa uz pomoć digitalnih resursa kao što su internet i različitih sredstava za rad poput računara, laptopa, tableta ili pametnih telefona.

Centar za digitalni razvoj ciljano razvija preduzetništvo podstaknuto ekspanzijom digitalnih tehnologija, te organizuje stručne skupove, savjetovanja, seminare i konferencije iz oblasti informacionih tehnologija.

U saradnji sa institucijama državnog ili privatnog karaktera koje rade na razvoju naučnih i tehnoloških inovacija, Centar za digitalni razvoj organizuje naučne i stručne radnike za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena informacionih tehnologija. Kroz niz različitih aktivnosti sprovedenih u saradnji sa instutucijama obrazovnog, pravnog, društvenog, ekonomskog, naučnog ili tehnološkog karaktera, Centar za digitalni razvoj prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti informacionih tehnologija.

Centar za digitalni razvoj aktivno radi na kreiranju nove literature edukativnog karaktera, kao i na prikupljanju postojećih publikacija o informacionim tehnologijama, razvoju informacionih tehnologija, te načinu primjene informacionih tehnologija u svrhu ostvarivanja ciljeva udruženja.

Svojim radom i angažmanon nudimo podršku građanima prilikom realizacije vlastitih poslovnih ideja koje imaju mogućnost implementacije na internetu, te daljeg unapređenja online. Aktivno radimo na formiranju zajednice ljudi sa inovativnim idejama, preduzetničkim duhom i načinom razmišljanja usmjerenim na StartUp projekte koji imaju šansu za razvoj na regionalnom i globalnom tržištu.

U cilju poboljšanja kvaliteta obrazovnog sistema, unapređenog novim digitalnim tehnologijama, Centar za digitalni razvoj sarađuje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama i institucijama, preduzećima i drugim pravnim subjektima u zemlji i inostranstvu čije se aktivnosti i ciljevi podudaraju sa aktivnostima i ciljevima udruženja.

Svakoga mjeseca organizujemo specijalizovane događaje iz svijeta digitalnih vještina.

Sa svim aktuelnostima

Prijavi se da dobijaš najnovije informacije iz svijeta digitale