Da li je percepcija kreative često iskrivljena u odnosu na tržište rada? Koliko "gorkih pilula" je potrebno da proguta jedan kreativni radnik kako bi napravio karijeru?

Centar za digitalni razvoj organizuje prvi meetup u 2020. godinu na kojem ćemo ugostiti suosnivača i kreativnog direktora agencije MANIA

Pridružite nam se u srijedu 05. februara sa početkom u 20:00 časova u Lonac Hub-u na 13. spratu Malbašić zgrade.

Ulaz je besplatan, a broj prijava je ograničen.

Centar za digitalni razvoj je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje koje na jasan, precizan i mjerljiv način radi na digitalnoj transformaciji poslovnog ambijenta i institucija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, te na unapređenju digitalne pismenosti njenih građana.

Centar za digitalni razvoj ima jasno definisane ciljeve koji se ogledaju u podsticanju preduzetničkog duha sa akcentom na informacione tehnologije, poboljšanju poslovne klime u digitalnoj oblasti djelovanja, kao i unapređenju digitalne pismenosti i poslovne kompetentnosti građana kroz usvajanje novih digitalnih znanja i vještina. 

AKTIVNOSTI NAŠEG UDRUŽENJA STREME KA TRI JASNO DEFINISANA CILJA:

  • Unapređenje digitalne pismenosti i poslovne kompetentnosti
  • Poboljšanje poslovne klime u digitalnoj oblasti djelovanja
  • Podsticanje preduzetničkog duha sa akcentom na IT

LONAC HUB je coworking prostor koji nudi sve što je potrebno poduzetnicima za efikasan rad, sticanje znanja i vještina, kao i povezivanje sa drugim članovima zajednice. Prostor je otvoren za sve poduzetnike koji razvijaju svoje poslovne poduhvate, a posebne pogodnosti dajemo za razvoj biznisa koji djeluju prema principima društvenog (impakt) poduzetništva.Saznajte više: http://lonac.ba/ 

Rezervišite vaše mjesto

Sva mjesta su popunjena