U domaćoj, stručnoj i široj javnosti se tek u poslјednjih nekoliko godina konkretno govori o finansijskoj pismenosti stanovništva. Nažalost, glavni pokretači ove teme su problemi koji su uzrokovali finansijska kriza i jačanje švajcarskog franka.

Osim toga, da li ste znali da su razlog za četiri od pet svađa u porodici pare?

O povećanju nivoa finansijske pismenosti i sitnim trikovima u planiranju budućnosti koji će obradovati nas i naše novčanike pričaćemo zajedno sa Milošem Grujićem.

Pridružite nam se u srijedu 25. septembra sa početkom u 20:00 časova u Lonac Hub-u na 13. spratu Malbašić zgrade.

Ulaz je besplatan, a broj prijava je ograničen.

 

Miloš Grujić (Banja Luka, 12. novembar 1984) srpski je ekonomista, magistar ekonomskih nauka, direktor Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske i član Upravnog odbora Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom.

Nakon završetka Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci zaposlio se u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Advantis kapital menadžment” kao finansijski analitičar, a kasnije kao investicioni menadžer. Od 2011. godine radio je u brokersko-dilerskom društvu „Advantis broker” kao finansijski analitičar. Od juna 2013. radio je u Narodnoj skupštini Republike Srpske na mjestu koordinatora međunarodnih aktivnosti i sekretara Odbora za reviziju. Bio je član Upravnog odbora Twinning projekta „Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu integracija u Evropsku uniju” koji je trajao u Bosni i Hercegovini od februara 2014. do marta 2016. godine.

Na sjednici Nadzornog odbora Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske, dana 3. jula 2018. godine, jednoglasno je odlučeno da bude imenovan za vršioca dužnosti direktora Društva. Primopredaja dužnosti je izvršena 13. jula 2018. godine. Nadzorni odbor ovog Društva je na sjednici 18. oktobra 2018. jednoglasno donio odluku da ga imenuje za direktora ovog Društva.

Posjeduje sertifikate investicionog menadžera koji izdaje Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske i sudskog vještaka ekonomske struke koji izdaje Ministarstvo pravde Republike Srpske.

Miloš Grujić je u aprilu 2016. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci odbranio magistarsku tezu „Primjena modela diverzifikacije na portfelj dužničkih hartija od vrijednosti“. Autor je knjige „Pogledi na domaće tržište“ čiji je izdavač Comesgrafika iz Banje Luke. Sa profesorom Goranom Radivojcem koautor je knjige „Stanje i perspektive investiranja u dužničke hartije od vrijednosti na finansijskim tržištima u razvoju” čiji izdavač je Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Autor je i koautor više od 30 stručnih i naučnih radova. Osim objavljenih naučnih i stručnih radova na temu finansijskih tržišta, objavio je više od sto kolumni i članaka vezanih za ekonomske analize, finansijska tržišta i finansijsku pismenost u dvevnim listovima Euroblic, Fokus, Nezavisne novine i drugim dnevnim listovima i portalima.

Od decembra 2017. godine član je Upravnog odbora Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti “Iskra”.

Od juna 2010. do jula 2012. godine bio je predsjednik Odbora za reviziju Fratello Trade a. d. Banja Luka, emitenata na Banjalučkoj berzi — prve privatne firme koja ja uvrštena na berzu u BiH.

Od decembra 2010. godine član je Nadzornog odbora u rukometnom klubu Borac iz Banjaluke.

Od 2001. godine član je Centra za međunarodne odnose u Banjoj Luci. Od 2011. godine član je Udruženja ekonomista Republike Srpske – SWOT. Od jula 2016. godine je član think-tank organizacije East West Bridge.

Bio je predavač i učesnik na nekoliko konferencija, okruglih stolova i seminara iz oblasti finansijskih tržišta.

Aktivno govori engleski jezik.

Oženjen je i otac jednog djeteta.

Centar za digitalni razvoj je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje koje na jasan, precizan i mjerljiv način radi na digitalnoj transformaciji poslovnog ambijenta i institucija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, te na unapređenju digitalne pismenosti njenih građana.

Centar za digitalni razvoj ima jasno definisane ciljeve koji se ogledaju u podsticanju preduzetničkog duha sa akcentom na informacione tehnologije, poboljšanju poslovne klime u digitalnoj oblasti djelovanja, kao i unapređenju digitalne pismenosti i poslovne kompetentnosti građana kroz usvajanje novih digitalnih znanja i vještina. 

AKTIVNOSTI NAŠEG UDRUŽENJA STREME KA TRI JASNO DEFINISANA CILJA:

  • Unapređenje digitalne pismenosti i poslovne kompetentnosti
  • Poboljšanje poslovne klime u digitalnoj oblasti djelovanja
  • Podsticanje preduzetničkog duha sa akcentom na IT

LONAC HUB je coworking prostor koji nudi sve što je potrebno poduzetnicima za efikasan rad, sticanje znanja i vještina, kao i povezivanje sa drugim članovima zajednice. Prostor je otvoren za sve poduzetnike koji razvijaju svoje poslovne poduhvate, a posebne pogodnosti dajemo za razvoj biznisa koji djeluju prema principima društvenog (impakt) poduzetništva.

Saznajte više: http://lonac.ba/ 

Događaj je završen