Centar za digitalni razvoj

Mi smo nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje koje na jasan, precizan i mjerljiv način radi na digitalnoj transformaciji poslovnog ambijenta i institucija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, te na unapređenju digitalne pismenosti njenih građana.

Naš tim

Naš tim čine mladi, stručni i ambiciozni ljudi sa jasnom vizijom bolje digitalne Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koje idu u korak sa 4. industrijskom revolucijom i prate trendove digitalne ekonomije 21. vijeka. Prateći put digitalne transformacije Republika Srpska i Bosna i Hercegovina svojim građanima obezbjeđuju sredstva i resurse koji će im omogućiti da ostvare svoj puni potencijal i realizuju poslovne ideje čija će inovativna rješenja biti konkurentna kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu.

Centar za digitalni razvoj ima jasno definisane ciljeve koji se ogledaju u podsticanju preduzetničkog duha sa akcentom na informacione tehnologije, poboljšanju poslovne klime u digitalnoj oblasti djelovanja, kao i unapređenju digitalne pismenosti i poslovne kompetentnosti građana kroz usvajanje novih digitalnih znanja i vještina.